VHS, spelare och band.

VHS, spelare och band.

VHS, spelare och band. Sidan mot trädgården, gången mot mitten, höger hylla 3. 20210630.

1. IMG_20210627_170856