Radio, rörmottagare.

Radio, rörmottagare. I stort sett alla är sålda, finns några kvar.

Radio, rörmottagare. Övre hyllan i gången mot hagen 2021 06 10. Alla sålda på denna plats.

1. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 06.30. IMG_20210610_151155
2. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08. IMG_20210610_151149
3. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 06.31. IMG_20210610_151143
4. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 06.32. IMG_20210610_151139
5. Såld till Johnny 2022 07 09. IMG_20210610_151134.
6. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 06.35. IMG_20210610_151127
7. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 06.36. IMG_20210610_151121
8. Såld till Jonny 2022 07 09. IMG_20210610_151115

Radio, rörmottagare. Andra hyllan uppifrån gången mot hagen 2021 06 10. 9-13. Alla sålda på denna plats.

9. Såld till Tord 2022 02 02. IMG_20210610_151930.
10. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 07.40. IMG_20210610_151924
11. Såld till Peter 13/2-22. IMG_20210610_151911.
12. Såld till Peter 13/2-22. IMG_20210610_151905.
13. Såld till Tord 2022 01 16. IMG_20210610_151710

Radio, rörmottagare. Tredje hyllan uppifrån gången mot hagen 2021 06 10. 14-20. Sålda: 14, 19.

14. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 07.58. IMG_20210610_153055
15. IMG_20210610_152739
16. Såld till Johnny 2022 07 09. IMG_20210610_152642
17. Såld till Johnny 2022 09 07. IMG_20210610_152632
18. IMG_20210610_152627
19. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 08.55. IMG_20210610_152623
20. IMG_20210610_152617

Radio, rörmottagare. Gången mot hagen, ytterväggen. Inlagt 2021 06 16. 21. Såld.

21. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 08.56. IMG_20210613_160805

Radio, rörmottagare. Översta hyllan mot hagen. 20210616. 22. Såld.

22. IMG_20210616_114022.

Radio, rörmottagare. Översta hyllan hagensidan mot mittgången. 20210616. 23-32. Sålda: 23-27, 30-32.

23. IMG_20210616_162015. Såld till Peter 13/2-22.
24. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 08.57. IMG_20210616_161953
25. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 08.58. IMG_20210616_161938
26. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 08.59. IMG_20210616_161933
27. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 09.00. IMG_20210616_161918
28. IMG_20210616_161910
29. IMG_20210616_161902. Såld till Johnny 2022 07 09.
30. IMG_20210616_161854. Såld till Peter 13/2-22.
31. IMG_20210616_161754. Såld till Peter 13/2-22.
32. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 09.02. IMG_20210616_161646

Radio, rörmottagare. Andra hyllan uppifrån gången mot hagen 2021 06 17. 33. Såld.

33. IMG_20210617_090330

Radio, rörmottagare. Hyllan mot hagen, gången mot mitten hylla 3. 2021 06 23. 34-36. Sålda: 34-35.

34. IMG_20210622_180319. Såld till Peter 13/2-22.
35. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 10.52. IMG_20210622_180315
36. IMG_20210622_180143

Radio, rörmottagare. Hyllan mot hagen, gången mot mitten hylla 4. 2021 06 23. 37-39. Sålda.

37. IMG_20210622_181146. Såld till Peter 13/2-22.
38. IMG_20210622_181133. Såld till Peter 13/2-22.
39. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 10.53. IMG_20210622_181114

Radio, rörmottagare mittgången vänster sida 20210625. 40-51. Sålda 40-47, 49-51.

40. IMG_20210624_105233. Såld till Johnny 2022 02 02.
41. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 10.58. IMG_20210624_104929
42. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 10.59. IMG_20210624_104748
43. IMG_20210624_104734. Såld till Peter 13/2-22.
44. IMG_20210624_104234
45. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 11.00. IMG_20210624_103938
46. IMG_20210624_103908
47. IMG_20210624_103343. Såld till Peter 13/2-22.
48. IMG_20210624_103105
49. IMG_20210624_102536. Såld till Johnny 2022 02 02.
50. Såld till Johnny 2021 09 21. IMG_20210624_102418
51. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 11.01. IMG_20210624_102254

Radio, rörmottagare. Mittgången höger sida 2021 06 26. 52-71. Sålda: 52-54, 56-60, 62-71.

52. IMG_20210626_121846
53. IMG_20210626_121834. Såld till Johnny Henriksson 2022 01 16.
54. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 11.03. IMG_20210626_121803
55. IMG_20210626_121738
56. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 11.04. IMG_20210626_121629
57. IMG_20210626_121622. Såld till Peter 13/2-22.
58. Såld till Johnny 2021 09 21. IMG_20210626_121557
59. IMG_20210626_121303. Såld till Peter 13/2-22.
60. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 11.05. IMG_20210626_121029
61. IMG_20210626_121016
62. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 12.35. IMG_20210626_121009
63. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 12.36. IMG_20210626_121003
64. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 12.38. IMG_20210626_120913
65. IMG_20210626_120907. ???
66. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 12.39. IMG_20210626_120845
67. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 12.40. IMG_20210626_120526
68. IMG_20210626_120504. Såld till Peter 13/2-22.
69. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 12.41. IMG_20210626_120444
70. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 12.44. IMG_20210626_120347
71. Såld till Johnny 2021 09 21. IMG_20210626_120228.

Radio, rörmottagare. Trädgårdssidan gången mot mitten vänster. 20210627. 72-73. Sålda.

72. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 12.45. IMG_20210627_113126
73. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 12.46. IMG_20210627_112914

Radio, rörmottagare. Trädgårdssidan hyllan mot söder. 20210627. 74-82. Sålda: 74-78, 80-82.

74. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 12.47. IMG_20210627_114537
75. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 12.48. IMG_20210627_114526
76. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 12.49. IMG_20210627_114522
77. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 13.22. IMG_20210627_114518
78. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 13.23. IMG_20210627_114511
79. IMG_20210627_114505
80. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 13.26. IMG_20210627_114456
81. IMG_20210627_114450. Såld till Johnny 2022 02 02.
82. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 13.27.  IMG_20210627_114441

Radio, rörmottagare. Sidan mot trädgården, gången mot mitten, höger hylla 1. 20210629. 83-91. Sålda.

83. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 13.29. IMG_20210627_165511
84. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 13.30. IMG_20210627_165500
85. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 13.32. IMG_20210627_165435
86. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 13.31. IMG_20210627_165415
87. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 13.34. IMG_20210627_165409
88. IMG_20210627_165357. Såld till Peter 13/2-22.
89. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 13.35. IMG_20210627_165126
90. IMG_20210627_165112. Såld till Peter 13/2-22.
91. IMG_20210627_165103. Såld till Peter 13/2-22.

Radio, rörmottagare. Sidan mot trädgården, gången mot mitten, höger hylla 2. 20210629. Sålda.

92. IMG_20210627_170407.
93. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 13,38. IMG_20210627_170327
94. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 13.39. IMG_20210627_170049

Radio, rörmottagare. Sidan mot trädgården, gången mot mitten, höger hylla 3. 20210629. Sålda.

95. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 13.41. IMG_20210627_171148
96. Såld till Johnny 2021 09 21. IMG_20210627_170955
97. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 13.42. IMG_20210627_170949
98. Såld till Johnny 2021 09 21. IMG_20210627_170936

Radio, rörmottagare. Sidan mot trädgården, gången mot mitten. Golvet. 20210630. Såld.

99. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 13.43. IMG_20210627_171613

Radio, rörmottagare. Mittgången, hyllan söderut. 20210630. Sålda.

100. IMG_20210626_121700. Såld till Peter 13/2-22.
101. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 13.44. IMG_20210626_121657

Radio, rörmottagare. Gången närmast trädgården, hylla 1. 20210701. Sålda: 102-109.

102. IMG_20210630_172206
103. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 13.49. IMG_20210630_172159
104. IMG_20210630_172153. Såld till Peter 13/2-22.
105. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 13.50. IMG_20210630_172149
106. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 13.51. IMG_20210630_172143
107. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 13.52. IMG_20210630_172139
108. IMG_20210630_172131. Såld till Peter 13/2-22.
109. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 13.54. IMG_20210630_172126
110. IMG_20210630_172122

Radio, rörmottagare. Gången närmast trädgården, hylla 2. 20210701.

111. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 13.57. IMG_20210630_173035
112. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 13.58. IMG_20210630_173030
113. IMG_20210630_173024. Såld till Peter 13/2-22.
114. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 14.00. IMG_20210630_173011
115. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 14.02. IMG_20210630_173001
116. IMG_20210630_172725. Såld till Peter 13/2-22.
117. IMG_20210630_172531. Såld till Peter 13/2-22.
118. IMG_20210630_172508. Såld till Peter 13/2-22.

Radio, rörmottagare. Gången närmast trädgården, hylla 3. 20210701.

119. IMG_20210630_173633. Såld till Peter 13/2-22.
120. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 14.03. IMG_20210630_173628
121. IMG_20210630_173620
122. IMG_20210630_173552. Såld till Peter 13/2-22.
123. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 14.04. IMG_20210630_173455
124. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 14.11. IMG_20210630_173429
125. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 14.13. IMG_20210630_173425
126. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 14.14. IMG_20210630_173418

Radio, rörmottagare. Ytterväggen mot trädgården 2021 07 03.

127. IMG_20210702_183436. Såld till Peter 13/2-22.
128. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 14.16. IMG_20210702_183430
129. IMG_20210702_183308. Såld till Peter 13/2-22.
130. IMG_20210702_183245. Såld till Peter 13/2-22.
131. IMG_20210702_183234. Såld till Peter 13/2-22.
132. IMG_20210702_183226
133. IMG_20210702_183114. Såld till Peter 13/2-22.

Radio, rörmottagare. Tvättrummet 2021 07 03.

134. IMG_20210702_201053. Såld till Peter 13/2-22.
135. Såld till Peter, registrerat 2021 08 08, kl. 14.18. IMG_20210702_200116

Radio, rörmottagare. Trädgårdssidan gången mot mitten vänster. 2021 07 10..

136. IMG_20210710_152706. Såld till Peter 13/2-22.
137. IMG_20210710_152535. Såld till Peter 13/2-22.
270. Såld till Johnny 2022 07 09. IMG_20220708_160610
638. Såld till Johnny 2022 07 09. IMG_20220708_160834
422. Såld till Johnny 2022 07 09. IMG_20220708_160845
Såld till Johnny 2022 07 09. IMG_20220708_160907