Högtalare.

Högtalare.

Högtalare, mittgången vänster sida 2021 06 25.

1. IMG_20210624_102208
2. IMG_20210624_102126.

Högtalare. Sidan mot trädgården, gången mot mitten, höger hylla 1. 20210629.

3. IMG_20210627_164957

Högtalare, mittgången, hyllan söderut. 20210630.

IMG_20210626_121908
IMG_20210626_121855

Sålda till Markus Korhonen 2022 07 19. Högtalare. Sybordet 2021 07 03.

IMG_20210702_184036
IMG_20210702_184029