Antenner.

Antenner.

Facebook.

Antenner. Kommunikationsradio. Sidan mot trädgården, gången mot mitten, höger hylla 2. 20210629.

1. IMG_20210627_170157

Antenner. Ytterväggen mot trädgården 2021 07 03.

2. IMG_20210702_183406
3. IMG_20210702_183404
4. IMG_20210702_183402
5. IMG_20210702_183313